Onze locatie BrainPark I, Rotterdam
 
Bel ons op 06 - 12 345 678
 
Ma - Vrij op afspraak Ook 's avonds

Werkwijze

 

Vitaal en psychologie biedt individuele behandelingen bij het oplossen van psychische klachten en problemen.

Na aanmelding volgt een uitgebreid intake gesprek. Dit intake gesprek is gericht op het inventariseren van de problematiek. Tijdens de intake worden klachten, (werk)omstandigheden en meer aan de persoon gerelateerde factoren besproken.

De intake bestaat uit een uitgebreid gesprek met een psycholoog. Cliënten vullen van tevoren drie vragenlijsten in voor een digitale screening, zodat de psycholoog direct kan inzoomen op de relevante onderdelen. De psycholoog stelt daarbij vast wat de aard en ernst van de klachten zijn, of er een vermoeden is van een DSM-benoemde stoornis, en brengt onder meer in kaart wat de impact van de klachten is op het dagelijks functioneren en hoe complex en risicovol de problematiek is.

We doen ons best je binnen twee weken voor een intake in te plannen. Daarna volgt er voor sommige locaties een wachttijd.

Behandeling
Na de intake wordt gestart met de behandeling. De behandeling bestaat uit 5 tot 12 gesprekken.

De gesprekken zullen in eerste instantie eens per 2 weken plaatsvinden. Naar mate de tijd vordert kan er er meer tijd zitten tussen de afspraken. Zodat jij de tijd krijgt om het geleerde in de praktijk te brengen. De voortgang van de behandeling wordt geëvalueerd. In de laatste sessie kijken we evalueert terug en besteden we aandacht aan terugvalpreventie.

Aanpak
De aanpak van Vitaal en psychologie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), die zeer effectief is gebleken in het behandelen van depressie, slaapproblemen en andere psychische klachten. Voor meer informatie over CGT, kijk op www.vgct.nl

EMDR
Na een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis kunnen hevige klachten blijven bestaan. Voorbeelden hiervan zijn herbelevingen, herinneringen die angst en spanning oproepen, schrikreacties of nachtmerries. Om deze klachten te verminderen kan EMDR een passende behandelmethode zijn. Door het terughalen van de gebeurtenis en tegelijk de ogen te bewegen wordt de herinnering aan de gebeurtenis op een andere manier opgeslagen, waardoor de emotionele lading minder wordt. Voor meer informatie over EMDR, kijk op www.emdr.nl

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is doelgericht en gaat uit van jouw kracht. De nadruk ligt vooral op versterken van dat wat al goed is. Door concrete doelen te stellen en deze te waarderen op een schaal van nul tot tien kun je je vooruitgang steeds weer bepalen en bekijken wat er nodig is om een stapje verder te komen, altijd met het eindpunt in het oog.

E-Health
Online ondersteuning bij klachten blijkt effectief en kostenbesparend. Cliënten bepalen bovendien zelf wanneer ze achter het scherm plaatsnemen. E-Health wordt alleen ingezet in combinatie met face-to-face gesprekken.

Voor wie
Volwassenen die klachten ervaren en deze actief willen aanpakken.